Makelaar login Nederlands Francais English

Wollendries

Praktisch

Prijzen

De prijzen variëren van € 895 tot € 3.000 per maand.

De huurprijs bevat een provisie voor nutsvoorzieningen, kabeltelevsie, ruitenreiniging,  afvalbeheer, belasting enz.  Indien u meer meer informatie wenst of een bezoek wenst te plannen, gelieve dan één van de makelaars te contacteren.

 

Huurprocedure

1. Huurwens

Gelieve contact op te nemen met het agentschap dat u verkiest.  Zij zullen u verder informeren over de beschikbaarheid en over de mogelijkheden voor een eventuele bezichtiging van het appartement.  Geef uw voorkeur van type appartement door, de gewenste huurperiode en de datum vanaf wanneer u wenst te huren.

 

2. Voorstel
Het agentschap zal een bezoek organiseren en zal u een voorstel formuleren.  Wanneer dit voorstel uw wensen tegemoet komt, zal het appartment voor u gereserveerd worden. 

3. Intrede procedure

a) Documenten
De makelaar zal u een huurcontract aanbieden. De volgende voorwaarden dienen vervuld te zijn voordat de sleutels worden afgeleverd :
- 2 copies  van het huurcontract, getekend door de vertegenwoordiger of de huurder
- Een copie van de identiteitskaart van de huurders
- Contactinformatie van de huurders gedurende de huurperiode
- Bewijs van betaling waarborg
- Bewijs van betaling huur 1ste maand


b) Waarborg
Er wordt een waarborg van 2 maanden huur gevraagd om de eventuele kost van kleine schadegevallen op te vangen tijdens de huurperiode.  Deze waarborg kan zowel onder de vorm van een geblokkeerde rekening als onder de vorm van een bankgarantie worden geregeld.

c) Expertise en inventaris  
Voor of tijdens de intrede zal een onafhankelijk deskundige
een rapport opstellen en een inventaris opmaken. De kost vandeze expertise wordt gelijk verdeeld onder de huurder en de eigenaar.

d) Intrede
Wanneer aan alle bovenvermelde punten werd voldaan, zullen de sleutels overhandigd worden via de makelaar of in het appartment zelf.  Wollendries NV werkt hier met een heel flexibel schema. Dit kan zonder probleem ook buiten de kantooruren gebeuren.  De meterstanden voor water, gas en electriciteit worden opgemeten bij aanvang van het huurcontract en voor akkoord getekend door de huurder.

4. Tijdens uw verblijf

a) Betalingen
De huur wordt maandelijks betaald, zoals gespecifieerd in het huurcontract.  Twee keer per jaar zal een onkostennota worden opgesteld met het werkelijke energieverbruik (gas, water en electriciteit).   
In geval het werkelijke verbruik lager ligt dan de betaalde provisie zal de huurder een terugbetaling ontvangen en omgekeerd.


b) Contact
Het Wollendries team kan steeds gecontacteerd worden voor alle verdere informatie of vragen.

c) Aanpassing van de huurperiode
Indien u de huurperiode wenst aan te passen kan dit zonder  enig probleem. Flexibiliteit is hier ons handelsmerk.


5. Uitcheck procedure

a) Kennisgeving                                  
De datum van vertrek dient ons minimum één maand vooraf  gecommuniceerd te worden, bij voorkeur per email.


b) Eindafrekening
Bij het uitchecken zal een onafhankelijk deskundige nakijken of er eventuele schade of verlies dient aangerekend te worden. Dit aan de hand van het expertiseverslag opgesteld bij intrede.  De kost van deze expertise wordt gelijk verdeeld onder de huurder en de eigenaar.
De meterstanden voor water, gas en electriciteit worden bij uittrede nogmaals genoteerd en voor akkoord aan de huurder voorgelegd.  Aan de hand van het effectieve verbruik en het expertise verslag wordt dan een correcte eindafrekening gemaakt door Wollendries NV.


c) Uitcheck
Bij het uitchecken worden de sleutels in het appartement overhandigd aan Wollendries.